Datos & Documentación

Introduce a túa información en liña
(resposta en 24 h.)
arrow&v
arrow&v
Situación da Vivenda

Documentación Identificación

 • DNI en vigor.

Documentación Ingresos

 • Nómina | Empregados por conta allea.

 • Certificado de pensión | Pensionistas.

 • Imposto sobre a renda das persoas físicas | Autónomos.

Cargar DNI anverso
Tamaño máximo do archivo 15MB (imaxe)
Cargar DNI reverso
Tamaño máximo do archivo 15MB (imaxe)
Nómina | Cert. Pensión
Tamaño máximo do archivo 15MB (imaxe)
IRPF
Tamaño máximo do archivo 15MB (.pdf)

A tua Sinatura

arrow&v

01/

Situación Familiar

 • Datos persoais e de identificación

 • Número de compoñentes da unidade familiar.

 • Estado civil: A escoller entre parella / casada / parella doméstica / viudo ou divorciada. No caso de que seleccionas "Casado" no campo anterior, terás que escoller o réxime de matrimonio.

02/

Situación Laboral

 • Actividade / Profesión e

 

 • Introduza escolla entre:

  • Fixo.

  • Temporal.

  • Temporal.

  • Un utónomo.

  • Autónomos (tamén traballa para outros).

  •   Outros

* No caso de autónomos, solicitarase o ano de inicio da actividade.

* No caso de empregados, solicitarase a data de alta na empresa.  

03/

Ingresos

 • Único e exclusivamente referido ao solicitante, non á unidade familiar.

 • Renda fixa mensual neta.

 • Número de pagamentos anuais.

 • Renda variable mensual.

 • Outros ingresos .

04/

Gastos

 • Referido a toda a casa do solicitante.

 • Pagamento de recibos hipotecarios e outros préstamos.

 • Aluguer.

05/

Residencia

 • Ano dende o que reside a poboación actual.

 • Situación da vivenda:

  • Propiedade sen cargos.

  • Propiedade hipotecada.

  • Aluguer.

  • Dirección dos pais / familiares.

  • Outros.

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White Pinterest Icon
 • Blanco Icono de YouTube
ecommerceeu-confianza-fondo-oscuro-50.pn

 | Termos Legáis | Política de Privacidade | Termos e Condicións de Compra |

 

© 2020  colibrí ® | TIMELESS SCOOTERS

0

A MIÑA CESTA